info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

Zemědělské hnojiva – nabídka

Naše nabídka zemědělských hnojiv

Společnost Agro ZETA servis s.r.o. se specializuje na nákup a prodej průmyslově vyráběných hnojiv. V naší nabídce najdete následující skupiny hnojiv:

  • dusíkatá (pevná, kapalná)
    hnojiva-cerveny
  • fosforečná
  • draselná
  • kombinovaná (pevná, kapalná)

Doprava

Dopravu zajišťujeme odběrateli vlastním vozovým parkem – popřípadě smluvními dopravci. Dopravu tekutých hnojiv zajištují smluvní partneři s potřebnou certifikací.

Hnojiva dodáváme kamiony:                                       Hnojiva dodáváme v těchto baleních:

  • Valníky                                                                   volně ložené zboží
  • Sklápěče                                                               Bigbag: á 0,5 t, 0,75 t, 1 t
  • Cisterny                                                                 ucelená dodávka 30 m3 – 33 m3

U objednávky zemědělských hnojiv je potřeba kalkulovat s ucelenou dodávkou tzn. 25 t (volně ložené zboží nebo zboží v Bigbag balení), popř. 30 m3 v případě tekutých hnojiv.

Upozornění při aplikaci kombinovaných hnojiv

Pro určení potřeby hnojení dusíkem se doporučuje využít platných normativů a dalších objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin) při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny. DAM 390 je možno použít k základnímu hnojení, k přihnojování během vegetace, k urychlenému rozkladu zorané slámy a k přípravě široké palety NPK suspenzí. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze DAM 390 použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám. Velmi vhodně zapadá do systému předzásobního hnojení fosforem a draslíkem. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy apod.) nepoužíváme DAM 390 těsně před setím. Vzhledem k tomu, že DAM 390 obsahuje rychle i pozvolně působící formy dusíku, je možno jím hnojit na jaře před setím (se zapravením) a na půdách s dobrými absorpčními vlastnostmi jednorázově po celou vegetaci (jarní ječmen, oves, směsky na zeleno a jiné). K přihnojování během vegetace se používá buď v nezředěném stavu (především ke hnojení obilnin, řepky a travnatých porostů), nebo zředěný (zejména při dávkách dusíku pod 10 kg N/ha-1 a u většiny dvouděložných rostlin). DAM 390 je možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení. Na kvetoucí porosty lze aplikovat jen v době mimo letu včel. Společná aplikace s povolenými přípravky na ochranu rostlin je možná a výhodná.

V případě potřeby doplňujících informací nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se složení či možnosti a rychlosti dodávek hnojiv.

optimalizace PageRank.cz